fbpx
logo
zapytanie ofertowe
zapytanie ofertowe
arrow-right
Polityka
prywatności
Polityka prywatności
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danyc h oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:
Administratorem Twoich danych jest RRAS Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1,80-958 Gdańsk, NIP: 5833316209, REGON: 380895761, KRS: 0000742934, reprezentowana przez Marcina Hartmana.
Pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych możesz kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny Administratora Danych lub na adres poczty elektronicznej: office@rras.pl
Jakie dane przetwarzamy?
W ramach świadczonych przez nas usług możemy przetwarzać następujące dane osobowe:
Jakie są nasze cele przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe przetwarzamy:
  1. w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteś jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
  2. w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO, – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów Administratora)
  3. w celu zaoferowania Tobie bezpośrednio naszych produktów i usług, tzw. Marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora)
  4. w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych)
  5. w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych reklamacji oraz udzielania na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO

W Twoich sprawach nie podejmowane będą działania w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
Od kogo otrzymujemy dane osobowe?
Twoje dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie lub od nadawcy (w tym płatnika) przesyłki, którą ten nadał poprzez zlecenie wykonania usługi.Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla poprawnego wykonania usług świadczonych przez RRAS SP. z o.o lub rozpatrzenia i ewentualnej realizacji zgłoszeń, które do nas kierujesz. Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne. W szczególności dane te przechowujemy przez czas niezbędny do prawidłowej realizacji usług, które świadczymy, a po tym okresie nie dłużej, niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jakie mogą zostać podniesione w związku z realizacją tych usług. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w naszej Polityce Ochrony Danych lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (jeśli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania).
Twoje prawa
W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:
Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy dane osobowe naruszając przepisy prawa.
Odbiorcy danych
Świadczymy nasze usługi przy pomocy wielu podwykonawców, przy współpracy np. przedsiębiorstw transportowych. Twoje dane są zatem przetwarzane przez odbiorców danych:
Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich w przypadku, w którym usługi, które świadczy RRAS Sp. z o.o., mają być wykonane także na obszarze państwa trzeciego. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji, w której nadasz za naszym pośrednictwem do takiego kraju przesyłkę. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także naszym podwykonawcom (np. podmiotom, które doręczają Twoją przesyłkę na obszarze państwa trzeciego) W każdym z powyższych przypadków zabezpieczamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, w szczególności zawierając umowy o poufności. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, jeżeli takie przekazanie nie jest możliwe lub jest wykluczone na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Pliki cookies
Nasza strona internetowa używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz RRAS Sp. zo.o. w celu optymalizacji działań. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Zmiany
Niniejsza polityka może ulec zmianie, w szczególności jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie przepisów prawa bądź zmianę w zakresie oferowanych przez nas usług.

Dziękujemy za zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności